Πληροφορίες για βίζα

Πληροφορίες για βίζα

  • Σε πολλές χώρες του κόσμου απαιτείται άδεια εισόδου(βίζα) για την είσοδο μας σε αυτές.
  • Η θεώρηση βίζας στο διαβατήριο είναι ευθύνη του κάθε επιβάτη.
  • Για χώρες εκτός ΕΕ, συνιστούμε  την επικοινωνία σας με τις αντίστοιχες προξενικές αρχές πριν την πραγματοποίηση του ταξιδίου σας.
  • Προσοχή! Όταν υπάρχει πτήση με ανταπόκριση, τότε απαιτείται θεώρηση όχι μόνο για τη χώρα προορισμού αλλά και για τη χώρα του ενδιάμεσου σταθμού.
  • Τσεκάρετε εδώ τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα για το ταξίδι σας στο εξωτερικό.
  • Προσοχή! οι πληροφορίες γιά τα ταξιδιωτικά έγγραφα ενίοτε αλλάζουν από τις προξενικές αρχές.

 

Μοναδικοί προορισμοί

Blog